Cylinder head
Код Номер на картинке Наименование Наименование
LF479Q1-1003100A 1 Cylinder Head assy.
LF481Q1-1003101A 1-1 Cylinder Head
LF479Q1-1003109A 1-2 Exhaust Camshaft Bearing Cap 1
LF479Q1-1003110A 1-3 Exhaust Camshaft Bearing Cap 2
LF479Q1-1003111A 1-4 Exhaust Camshaft Bearing Cap 3
LF479Q1-1003112A 1-5 Exhaust Camshaft Bearing Cap 4
LF479Q1-1003113A 1-6 Exhaust Camshaft Bearing Cap 5
LF479Q1-1003104A 1-7 Intake Camshaft Bearing Cap 1
LF479Q1-1003105A 1-8 Intake Camshaft Bearing Cap 2
LF479Q1-1003106A 1-9 Intake Camshaft Bearing Cap 3
LF479Q1-1003107A 1-10 Intake Camshaft Bearing Cap 4
LF479Q1-1003108A 1-11 Intake Camshaft Bearing Cap 5
LF479Q1-1003102A 2 Bowl Plug 1
LF479Q1-1003016A 3 Semi-Circle Plug
LF479Q1-1300017A 4 Outlet tube
Q1840820 5 Hex flange bolt
LF481Q1-1003300A 6 Gasket
LF479Q1-1003013A 7 Cylinder head bolt(exhaust)
Q40110T16F9 8 washer
LF479Q1-1003012A 9 Cylinder head bolt(intake)
LF479Q1-3707011A 10 Spark pulg guild pipe
LF479Q1-1003114A 11 Bolt
LF479Q1-1003019A 12 Cylinder head cover thru-stud
LF479Q1-1003014A Cylinder head bolt washer