Shift system
Код Номер на картинке Наименование Наименование
LF481Q1-1702141A 1 Vent valve gasket
LF481Q1-1702151A 2 Shift cap
LF481Q1-1702138A 3 Shift shaft circlip
LF481Q1-1702128A 4 Return spring seat
LF481Q1-1702156A 5 Return spring
LF481Q1-1702035A 6 Transposition swing arm seal
LF481Q1-1702115A 7 Transposition swing lever bolt
LF481Q1-1702030A 8 Transposition swing arm
LF481Q1-1702142A 9 Shift swinglever
LF481Q1-1702116A 10 Pin
LF481Q1-1702155A 11 Return spring
LF481Q1-1702154A 12 Shift shaft washer
LF481Q1-1702137A 13 Shift shaft circlip
LF481Q1-1702108A 14 Shift swinglever interlock bracket
LF481Q1-1702120A 15 Fifth reverse cam
LF481Q1-1702122A 16 Fifth reverse cam spring
LF481Q1-1702016A 17 Shift cap position ring
LF481Q1-1702121A 18 Fifth reverse cam seal ball
LF481Q1-1702152A 19 Shift cap bush
LF481Q1-1702036A 20 Shift shaft seal
LF481Q1-1702105A 21 Shift shaft sleeve
LF481Q1-1702110A 22 Shift shaft component
LF481Q1-1702130A 23 Vent valve assy.
LF481Q1-1702114A 24 Transposition swing lever
LF481Q1-1702123A 25 Fifth reverse cam pin
LF481Q1-1701090A 26 Reverse swing arm bracket
LF481Q1-1701085A 27 Washer
LF481Q1-1701095A 28 Bolt